MERCK SPECTROQUANT ANALİZ SİSTEMİ

 

Merck Spectroquant Analiz Sistemi temel olarak 4 bileşenden oluşur: Fotometre ve Spektrofotometreler, test kitleri, numune hazırlama sistemi ve kalite güvence amaçlı aksesuarlar.

 

Merck Nova Serisi Fotometreler

Nova serisi; su ve atıksularda absorbans- konsantrasyon ölçümleri yapan portatif cihazlardır. Nova serisi fotometreler barkod okuma sistemleri ile MERCK test kitlerini tanır ve ölçümleri farklı dalga boylarında otomatik olarak kendisi yapar. Kalibrasyon ve sıfır ayarı cihaz tarafından yapılır. Kullanıcı sadece numuneyi hazırlayıp cihaza yerleştirerek doğrudan okuma yapar. Nova serisi cihazlarda kör şahit kullanılmaması hem maliyeti hem de analiz için gereken süreyi azaltır. RS 232C çıkışı ile bilgisayar bağlantısı kurulabilir. Tüm Nova serisi cihazlarda yeni geliştirilen metodların internet bağlantısı veya bilgisayar yazılımı ile yüklenmesi mümkündür. Işık kaynağı olarak tungsten halojen lamba kullanır. Lamba ısınması için beklemeye gerek yoktur. Ölçüm süresi yaklaşık 2-3 saniyedir. Kullanıcı yaptığı tüm analizlerin sonuçlarını özel Windows yazılımı(opsiyonel) vasıtasıyla bilgisayardan izleyebilir ve doğrudan yazıcıdan çıktı halinde alabilir.

 

Metin Kutusu: Spectroquant NOVA 30

Nova 30 portatif bir fotometredir. Cihaz, su ve atıksu analizlerinde önem taşıyan tüm testleri yapabilir. 60'dan fazla küvet test programı için gerekli bilgiler cihazda programlanmış halde gelir. Nova 30 Ölçümleri 340, 445, 525, 550, 605, 690 nm dalgaboyundaki 6 adet filtresi ile gerçekleştirir. Cihaz 0.001 A fotometrik çözünürlüğe sahiptir.

Nova 30; -0.300 A ile 3.200 A aralığında ölçüm yapabilir ve sonuçları 500 adet veri saklayabilen hafızasına kaydeder. Cihaz referans ışınlı optik sistemi ile; COD, BOD, toplam ağır metaller, nutrientler(toplam azot ve fosfat), anyon ve katyon ölçümleri yapar. Nova 30, 16 mm'lik küvetlerle çalışmaya uygundur.

Nova 30'un genel kullanım alanları arasında, evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisleri, tekstil, elektrokaplama, gıda endüstrileri ve kağıt üretim tesisleri sayılabilir.

 

 

 

 

Metin Kutusu: Spectroquant NOVA 60

Nova 60; günlük rutin işlemler için tasarlanmış esnek kullanımlı bir fotometredir. 12 adet filtresi(340, 410, 445, 500, 525, 550, 565, 605, 620, 690, 820 nm),Nova 60'ın 130'u aşkın parametre için 250'yi aşkın farklı uygulama yapabilmesini sağlar. Cihaz 0.001A fotometrik çözünürlüğe sahiptir.

COD, BOD, toplam ağır metaller, nutrientler(toplam azot ve fosfat), anyon ve katyon ölçümleri yapabilir ve 1000 verilik hafızasına kaydeder.

Nova 60 küvet testlerin yanı sıra 10, 20 ve 50 mm'lik dikdörtgen küvetlerle de çalışabilir.

Nova 60, evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisleri, gıda, tekstil, kağıt endüstrilerinin yanında su, ultra saf su, içme suyu, proses suları ve kuyu sularında kullanıma uygundur.

 

 

Metin Kutusu: NOVA 400 Spektrofotometre

Su ve atık su analizlerinde kalite kontrol amaçlı kullanılır. Otomatik seçim ve otomatik hücre tanıma fonksiyonları, AQA modu gibi özellikleri ile kullanım kolaylığı sağlar. Cihazda absorbans taraması yapılmakta, ayrıca kullanıcı tarafından programlanabilir 99 adet metot hafızası bulunmaktadır.
NOVA serisi cihazların içinde 120 den fazla su/atık su parametresine ait analiz programları ve 250'yi aşkın farklı uygulama mevcuttur. Bu parametreler arasında, toplam parametreler (ör: COD), nütrientler (ör: N ve P), tehlikeli maddeler (ör: Cr, Pb, CN), ağır metaller (ör: Cd), anyonlar (NO3, NO2, Cl- ) bulunmaktadır. İçme suyu, yüzeysel sular, proses suları, endüstriyel atık sular, drenaj suları analizlerinin yanı sıra toprak analizi uygulamalarının bir bölümü de gerçekleştirilebilmektedir.
Tüm Merck SQ analitik metotları valide edilmiştir, bunun anlamı kalite tanımlanmış ve sertifikalandırılmıştır.

 Otomatik Seçim Fonksiyonu (Barkod):
Tüm test kitleri üzerindeki “barkod” sayesinde cihaz otomatik olarak, hücre cihaza yerleştirildiği anda metodu tanır ve ölçüm sonucunu grafik ekranda gösterir. Elle herhangi bir ayar yapmaya gerek yoktur.

Otomatik Küvet Tanıma:
Spectroquant NOVA modellerinde dikdörtgen hücreler için otomatik tanıma fonksiyonu vardır. Cihaz yerleştirilen hücrenin boyutunu tanır ve hemen doğru konsantrasyonu hesaplar. Böylece hücre seçiminden kaynaklanan hatalar önlenir.

Otomatik Metod Güncelleme:
Kullanıcılar üretilen her yeni test kitine ilişkin bilgileri yeni MemoChip vasıtasıyla, veya direkt olarak Merck firmasının internet sayfasından ücretsiz olarak cihazlarına yükleyebilirler.

 

Nova serisi cihazların boş hafızasına kullanıcı kendi metodlarını girebilmektedir. Analiz sonuçları özel Windows software vasıtasıyla bilgisayardan izlenebildiği gibi doğrudan yazıcıdan da çıktı alınabilir.

Analitik Kalite Güvence Modu (AQA):
Su ve atık su analizinde kalite çok önemlidir ve ölçüm sonuçları güvenilir olmalıdır. Merck hazır kitlerinde, yaygın aralıktaki kalite güvence sistemleri ile su ve atık su analizlerinde, güvenilir, tekrarlanabilir ve uluslararası metotlara uygun sonuçlar alabilmek mümkündür. Kitlerle ait lot sertifikaları, kalite sertifikaları ve analitik metot validasyonları, Merck in kalite konusuna gösterdiği titizliğin birer sembolleridir.
AQA su/atık su analizlerinde gün geçtikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Fotometre ve spektrofotometreler AQA ile çalışma desteği ve GLP uyumlu dokümantasyon yapabilme imkanı sağlamaktadır. Yapılması gereken sadece hangi aralıklarla ve hangi parametreler için sistemin kontrol edileceğinin belirlenmesidir.

AQA modu aşağıdaki unsurları kapsamaktadır:
PhotoCheck : PhotoCheck sertifikalı solüsyonlar ile cihazların dalga boyu hassasiyeti ve ölçüm linearitesi kontrol edilir.
CombiCheck : Kimyasal içeriği tam olarak bilinen CombiCheck standart solüsyonlar ile tüm sistem kontrol edilir (ölçüm cihazı, test kitleri ve ölçüm metodu).
PipeCheck : Pipetlerle alınan solüsyonların hacimleri, sertifikalı bir hassas terazi ile kontrol edilerek pipetleme hassasiyeti ölçülebileceği gibi, fotometrik ölçüm kullanılarak da kolay ve hassas bir şekilde test edilebilir.MERCK SPECTROQUANT TEST KİTLERİ: Reagent ve küvet test olmak üzere iki çeşittir:

 

SQ Küvet (cell) Testler: Bu testler kullanım açısından büyük kolaylıklar sunmaktadır çünkü analiz için gerekli tüm reaktifler kitlerle birlikte, tüpün içinde gelmektedir. Her bir tüpün üzerindeki barkod hatasız ölçüm gerçekleşirilmesini sağlamaktadır. Tüp fotometreye yerleştirildiğinde barkod sistemi ile metod otomatik olarak algılanmakta ve ölçüm gerçekleştirilmektedir.
SQ Reaktif (reagent) Testler: Bunlar stabil, kullanıma hazır reaktifler içerir. Metot seçimi için ayrıca barkod bulunur ve farklı boyutlarda küvetlerle hassas ölçümler gerçekleştirilir.
İçme suyu ve atık su analizlerinde kullanılan Merck hazır test kitlerinin bir kısmı EPA tarafından onay almıştır ve üzerlerinda “EPA Approved” etiketi taşımaktadır. Ayrıca tüm COD kitlerinin ISO 15705 uygunluğu bulunmaktadır. Bunun dışında birçok parametre de DIN/EN/ISO, IPA ve APHA standartlarına uygundur. Endüstriyel proses suları, sağlık hizmetleri gibi birçok sektörde kullanılmakla birlikte farklı uygulama alanları da mevcuttur

 

Merck Spectroquant test kitlerinin 2-3 yıl raf ömrü vardır. Kitler herhangi bir soğutucuya gerek olmaksızın oda koşullarında saklanabilir.

Merck Nova serisi cihazlarla birlikte tüm kitlere ait teknik uygulama föylerini içeren Türkçe kullanım kılavuzları teslim edilir.

Merck Extran Temizlik Solüsyonları:

MERCK Extran solüsyonları, normal ve fosfatsız olmak üzere iki tiptedir. Özellikle analiz sonrasında küvet ve cam malzeme temizliğinde Extran kullanımı çok önemlidir. Fosfat analizlerinde kullanılan cam malzemeler analiz öncesinde ve sonrasında kesinlikle fosfatsız Extran kullanılarak temizlenmelidir. Bu uygulama analiz güvenliği ve tekrarlanabilirliğinin garantisi olacaktır.

 

 

 

MERCK Multy, MERCK RQ Flex Plus Fotometreler

 

Metin Kutusu: MERCK Spectroquant Multy Kolorimetre

Multy kolorimetre; 6 adet filtresi ile absorbans-konsantrasyon ölçümleri yapan, uygun maliyetli, portatif bir cihazdır. Multy yaklaşık 100 küvet ve reaktif test için önceden programlanmış halde gelir. Cihaz dual beam optik sistemi ile asit kapasitesinden COD testlerine kadar pek çok ölçümü gerçekleştirebilir.

Multy; 1000 kadar veriyi saklayabilen hafızası, RS 232C bilgisayar bağlantısı, geniş grafik ekranı ve internet üzerinden yeni metodların yüklenebilmesi özellikleri ile son derece kullanışlı bir cihazdır. SQ Multy kolorimetre laboratuarda kullanılabildiği gibi, bataryası ve taşıma çantası sayesinde sahada da kullanılabilir.

Multy, içme suyu analizleri, evsel ve endüstriyel atıksu analizleri ile proses içi kontroller için uygun bir cihazdır.

Multy; 7 adet şarj edilebilir bataryası, reaktif ve küvet testler için 3 adet 16 mm ve 3 adet 24 mm'lik küvetleri, bilgisayar bağlantısı için veri transfer kablosu ve kullanma kılavuzunun içinde olduğu bir çantada set halinde teslim edilir.

 

Metin Kutusu: MERCK RQ Flex Plus Fotometre

RQ Flex Plus, test stripleri ve test kitleri ile kantitatif konsantrasyon ölçümleri yapan portatif bir fotometredir. Otomatik barkod tanıma teknolojisiyle, stripler hızlı ve güvenilir şekilde okunur. Reflectoquant test kitleri analizleri yerinde gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır. Gerekli tüm reaktifler kitin içerisinde bulunur ve analizler kolaylıkla gerçekleştirilir.

RQ Flex Plus fotometre; içme, sulama ve atıksular ile birlikte toprak ve gübre numunelerinde farklı parametrelerin analizleri için uygundur.

 

 

 

 

Numune Hazırlama Sistemleri

 

Doğru ölçüm sonuçları elde edebilmek için en önemli kriterlerden biri de numune hazırlamaktır. Bu nedenle numune hazırlama cihazları ve kitleri analiz sistemlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Termoreaktörler; Kimyasal Oksijen İhtiyacı KOİ(COD), TOC, toplam krom, toplam azot, toplam kadmiyum, toplam bakır, toplam siyanür, toplam demir, toplam kurşun, toplam nikel, toplam fosfor, toplam gümüş, toplam çinko analizlerinde kullanılır.

Metin Kutusu:

MERCK TR 320 Termoreaktör:

 

MERCK TR 320 termoreaktörde sıcaklık ve zaman; ısıtma süresi boyunca sürekli olarak LCD ekrandan izlenebilir. Isıtıcının açık ya da kapalı olması ufak LED ile takip edilebilir.

 • 12 adet 16 mm'lik yuva
 • 5 adet program seçeneği: 148 oC (120 dk), 120 oC(30, 60 veya 120 dk), 100 oC (60 dk.)
 • Isıtma süresi sonunda otomatik kapanma

 

 

 

Metin Kutusu: MERCK TR 420 Termoreaktör:

 

MERCK TR 420 termoreaktörde sıcaklık ve zaman; ısıtma süresi boyunca sürekli olarak ekrandan izlenebilir. Isıtıcının açık ya da kapalı olması ufak LED ile takip edilebilir.

 • 24 adet 16 mm'lik yuva
 • Oda sıcaklığından 170 oC ±1.0 oC'ye kadar ayarlanabilir sıcaklık ve 0-180 dakika arası ayarlanabilir işlem süresi seçenekleri
 • 8 adet boş program hafızası, 5 adet program seçeneği; 148 oC (120 dk.), 120 oC(30 dk,60 dk veya 120 dk), 100 oC (60 dk)
 • Isıtma süresi sonunda otomatik kapanma

 

 

 

 

Metin Kutusu: MERCK TR 620 Termoreaktör:

 

MERCK TR 620'de iki farklı sıcaklık seçenekli ısıtma bloğu bulunur. 12'li bloklar farklı sıcaklıklarda çalıştırılabilir. Sıcaklık ve zaman; ısıtma süresi boyunca sürekli olarak ekrandan izlenebilir. Isıtıcının açık ya da kapalı olması ufak LED ile takip edilebilir.

 • 24 adet 16 mm'lik yuva
 • Ayrı sıcaklık seçenekleri ile çalıştırılabilen bloklar; oda sıcaklığından 170 oC ±1.0 oC'ye kadar ayarlanabilir sıcaklık seçenekleri
 • 8 adet boş program hafızası, 5 adet program seçeneği; 148 oC (120 dk.), 120 oC(30 dk,60 dk veya 120 dk), 100 oC (60 dk)
 • Isıtma süresi sonunda otomatik kapanma